Nie masz produktów w koszyku.

Dołącz do

Regulamin subskrypcji newslettera

§1.

 1. 1. Osoba przystępująca do subskrypcji newslettera wyraża zgodę na przedstawione poniżej warunki.

§2.

 1. Administratorem danych osobowych jest Studio Moderna Polska Sp. z o.o.
 2. Studio Moderna Polska Sp. z o.o. rozsyła newsletter elektroniczny do wszystkich osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie od Studio Moderna Polska Sp. z o.o. informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Do subskrypcji można przystąpić:
 4. Osoba, która w przy zamawianiu subskrypcji newslettera podała nieprawdziwe dane lub podała adres poczty elektronicznej osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, ponosić będzie z tego tytułu wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Studio Moderna Polska Sp. z o.o. w przypadku zgłoszenia przez tę osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec Studio Moderna Polska Sp. z o.o.
 5. Zamówienie subskrypcji newslettera upoważnia do otrzymania kuponu rabatowego o wartości 10% na zakupy w sklepach internetowych www.mango.pl, www.topshop.pl, www.delimano.pl, www.dormeo.pl, www.walkmaxx.pl, www.rovus.pl
 6. Kod rabatowy jest jednorazowego użytku i ważny, gdy wartość produktów w koszyku wynosi przynajmniej 150 zł. Pojedyncze produkty mogą być wyłączone z promocji. Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami.
 7. Termin ważności kodu rabatowego zostanie przedstawiony drogą mailową.

§3.

 1. Subskrybent przystępując do subskrypcji newslettera jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych osobowych w bazie danych osobowych Studio Moderna Polska Sp. z o.o. oraz ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera. Przekazane dane, tj. adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie inne dane osobowe mogą być także przetwarzane dla prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, jeżeli przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia przesyłanie newslettera.
 2. Subskrybent zgadza się na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przetwarzanie zebranych danych dla potrzeb kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej celem poinformowania o nowych produktach, usługach lub promocjach produktów Studio Moderna Polska Sp. z o.o.
 3. Studio Moderna Polska Sp. z o.o. jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Studio Moderna Polska Sp. z o.o. nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w przesyłaniu newslettera, chyba że obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Subskrybent zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Studio Moderna Polska Sp. z o.o. zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

§4.

 1. Subskrybent może w dowolnym czasie zrezygnować z subskrypcji i tym samym wycofać zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.
 2. Aby zrezygnować z subskrypcji newslettera subskrybent powinien:
  1. skorzystać z opcji automatycznej rezygnacji dostępnej w nagłówku każdego newslettera wysyłanego do subskrybentów;
  2. wysłać e-mail na adres kontakt@mango.pl lub kontakt@topshop.pl lub kontakt@dormeo.pl lub kontakt@delimano.pl lub kontakt@walkmaxx.pl lub kontakt@rovus.pl z tytułem REZYGNACJA, z konta pocztowego, które jest zarejestrowane do subskrypcji, a które chce się wyrejestrować

§5.

 1. Studio Moderna Polska Sp. z o.o. ma w każdym czasie prawo do dokonania zmian treści newslettera, modyfikacji lub zaprzestania przesyłania newslettera bez wcześniejszego powiadomienia. Podjęcie przez Studio Moderna Polska Sp. z o.o. działań wskazanych w zdaniu poprzedzającym nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony subskrybentów.
 2. W razie nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 3. Studio Moderna Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu poprzez umieszczenie zaktualizowanej wersji na stronach internetowych www.mango.pl, www.topshop.pl, www.delimano.pl, www.dormeo.pl, www.walkmaxx.pl, www.rovus.pl. W takim przypadku Studio Moderna Polska prześle subskrybentowi zaktualizowaną wersję regulaminu na podany adres poczty elektronicznej. Jeżeli subskrybent nie akceptuje wprowadzonych zmian, może zrezygnować z newslettera w sposób wskazany w § 4 ust. 2 regulaminu.
 4. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z newsletterem oraz reklamacje usługi przesyłania newslettera prosimy kierować na adres poczty elektronicznej kontakt@mango.pl lub kontakt@topshop.pl lub kontakt@dormeo.pl lub kontakt@delimano.pl lub kontakt@walkmaxx.pl lub kontakt@rovus.pl; będą one rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia na wskazany adres.
x
Zadzwoń i zamów 22 548 65 69

Masz pytanie lub chcesz złożyć zamówienie? Chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych produktach? Nasi konsultanci są do Waszej dyspozycji.

Zadzwoń do nas! Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.